تبلیغات
ஐ❤✖ foryou-forme ✖❤ஐ - یادگیری لهجه اصفهانی در 3 دقیقه

ஐ❤✖ foryou-forme ✖❤ஐ

(✿◠‿◠) سَـــــ ــــلـــآمـ بِـ پــــآتـــوقـ بَچِـــهـ هــآیـ بــآهـــآلـ خـــوش اومَـــدیــ..... :X (◡‿◡✿)

یادگیری لهجه اصفهانی در 3 دقیقه

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچك » بخش تصاویر زیباسازی » سری هفتم www.pichak.net كلیك كنید


یادگیری لهجه اصفهانی در 3 دقیقه  

   1- مضاف و موصوف همیشه «ی» میگیرد مثال:

درِ باغ ===» دری باغ        گل قشنگ ===» گلی قشنگ         آدم خوب ===» آدمی خُب 


   2- «د» ما قبل ساكن قلب به «ت» میشود مثال: پراید ===» پرایت       آرد ===» آرت   

  3-  واو ساكن آخر كلمه به «ب» قلب می‌شود مثال: گاو ===» گاب 


   4- اصولاً در هر كجا كه فتحه قشنگ باشد كسره بكار میرود و هر كجا كه كسره كلمه را زیبا میكند فتحه بكار میرود مثال برای فتحه: اَز===» اِز       قفَس ===» قفِس        اَزَش ===» اِزِش         بِِزَن ===» بِِزِن مثال برای كسره: اِمروز===» اَمروز    جمعِه===» جمعَه       سِفید===» سَفید      حِیفِ===» حَیفس    فِشار===» فَشار   

  5-  صدای « اُ » هیچ جایگاهی نداشته و به «او» تبدیل میشود. مثال: شما===» شوما      كجا===» كوجا        چادر===» چادور    

 6-  حرف «و» در قالب حرف ربطی به به «آ» تبدیل میشود مثال: من و تو و حسن ===» منا تو آ حسن  

   7-  اصولا خود « آ » به عنوان یك حرف ربط به كار میرود مثال: من هسم، آ بابامم هسن در ضمن حرف « آ » به معنای «به علاوه» هم به كار میرود مثال: 5+4+3 ===» 5 آ 4 آ 3   

  8- حرف « ه » در لهجه اصفهانی به نوعی نابود شده مثال: بچه ها ===» بِچا    گربه ها ===» گربا     میجهد===» می جِد ه در آخر افعال به «د» ساكن بدل میشود. بره===» برد     بشه===» بشد «ه» به ی تبدیل میشود. بهتر===» بیتِرِس      سر راهی===» سری رایِس       گربه===» گربیِه «ه» به «ش» تبدیل میشود. بهش میگم ===» بشش میگم «ه» به «و» بدل میشود.           ما هم می آییم ===» ما وَم میَیم نكته: به غیر اول شخص مفرد حروف «خوا» به «خ» تبدیل میشود میخوای ===» می خَی   

  9-  در برخی افعال حرف «ی» به  «اوی» تبدیل میشود میشنوی===» میشنُوی        میگی ===» میگوی   

  10-  اگر حرف اول كلمه «ب» یا «ن» باشد و حرف سوم «ی» یك «ی» بعد از «ب» یا «ن» اضافه میشود بگیر===» بیگیر     بشین ===» بیشین       بریز ===» بیریز        ببین ===» بیبین


حالا یکم بحرفید ببینید چقدر یاد گرفتید!؟[ پنجشنبه 29 دی 1390 ] [ 02:37 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ نظرات() ]