تبلیغات
ஐ❤✖ foryou-forme ✖❤ஐ - ♬ ♪ پُــ س ــتِ ثــ آبِــــــــــــ×ــــــــــــت ツ

ஐ❤✖ foryou-forme ✖❤ஐ

(✿◠‿◠) سَـــــ ــــلـــآمـ بِـ پــــآتـــوقـ بَچِـــهـ هــآیـ بــآهـــآلـ خـــوش اومَـــدیــ..... :X (◡‿◡✿)

♬ ♪ پُــ س ــتِ ثــ آبِــــــــــــ×ــــــــــــت ツســــــــ ــــــــیـــــلــــآمـ  خـــــوشـ اومَــــــدیـ 
 ایــــــنـ پُـــــســــتِـ ســـآبِـــــتـ هَــــــســــتـ  


وَ بَـــــــقــــیـــهِــ پُــــســــتـ هــآ زیــــر ایـــــنـ پُـــــســـــتـ قَــــــرآر مـــیـــگـــیـــرِهـ  هَـــــمِـــــهـ یِـ تـــــــوضـــــیـــــهـــآتِـ لــــآزِمـ تـــــو about وِبَـــــــمـ هَـــــسـ  


هَــــــتـــــمَــــنـ بِـــــخـــونِــــشـ  

 
بـــــــ ـــــــآبـــــــــــ ـــــــآیـ..... دوســـــتـــدآرِ شُــــــمــــآ:   ◕‿◕ [ پنجشنبه 10 آذر 1390 ] [ 01:03 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]