تبلیغات
ஐ❤✖ foryou-forme ✖❤ஐ - آغآزِ وِبِ جَــ دیـ دَم :)

ஐ❤✖ foryou-forme ✖❤ஐ

(✿◠‿◠) سَـــــ ــــلـــآمـ بِـ پــــآتـــوقـ بَچِـــهـ هــآیـ بــآهـــآلـ خـــوش اومَـــدیــ..... :X (◡‿◡✿)

آغآزِ وِبِ جَــ دیـ دَم :)


از جلوی پارک خونمون رد میشدم

دیدم یه دختــــــر خارجی دپرس داره عکس میگیره

رفتم جلو بهش گفــــــــتم : can u speak english?!


انگار دنیارو بهش داده بودن

با کلی شوق و ذوق گفت : Yeeeeees ,I caaaaaan!!!!!!

زدم رو شونــــــش گفتم :

  " sorry , I can't ...


=))سَــ ه ـلآم :)


چِــ طوریــ ن ؟؟!


مَـ ن کآرآمـ و بِگَـ م بِـرَم کـ آر دآرَم :دی


یِـ ه وِبِ عِـ ج ـغـولآنِـ ه صـ آختَـ م جیییییییییگَـر :


ÄLöñê §†Ä†Ìöñ


بِریــ ن بِــ کـآمِـ ن ـتیـ ن .... :)


کـآمِـ ن ـتآش کَـ مِ ـه .... :(


مِــــــر 31 .... :دی


کـ آمِــ ن ــتآی ایـ ن پُــ س ـتَـ م بَسـ تَ ـس .... :))


چــ ی کـ آر کُــ نَ ـم دیــ گِـ ه کِرمَـ م میــ آد :))))))))))))


دوــ3ــتـ و دآرَم سـو مـ آچ :-*


بــــآبــــآیییییییی :x
[ شنبه 14 بهمن 1391 ] [ 09:14 ب.ظ ] [ ♀ــہـωـآ לפֿـتَــرے بآ اِسآלּسِ تـَלּـهـــایـے ] [ C0mMeNt() ]